Gezondheid en zorg in cijfers 2008

Gezondheid en zorg in cijfers 2008

Dit is de vierde editie van Gezondheid en zorg in cijfers. Ook nu is er veel aandacht voor onderwerpen waarover het CBS nieuwe of sterk verbeterde cijfers heeft. Zo worden in de publicatie onder meer de relatie tussen opleiding en levensverwachting, de gemiddelde ligduur bij ziekenhuisopnamen, het volume van de gehandicaptenzorg en de gezondheid van kinderen beschreven. De publicatie bevat ook een apart tabellengedeelte.

Gezondheid en zorg in cijfers 2008