De digitale economie 2005

Vanaf 2004 trekken vooral de investeringen in computers weer aan en lijkt het tij voor de ICT-sector te keren. In de periode hiervoor namen de ICT-bestedingen minder snel toe. Ook de binnenlandse ICT-sector groeide minder hard. Los van deze conjuncturele schommelingen rondom de ICT-sector is in de samenleving sprake van een steeds verdergaand gebruik van ICT. Bedrijven maken steeds vaker en geavanceerder gebruik van ICT. De overheid biedt steeds meer diensten ook online aan. Huishoudens maken voor een toenemend aantal zaken gebruik van internet en gebruiken internet ook steeds intensiever. Er zijn echter nog altijd bijna vier miljoen, vooral oudere, mensen die nog nooit met internet in aanraking zijn gekomen. Op de ICT-markt is de internationalisering van de economie zichtbaar door de groei van de in- en uitvoer van ICT-goederen en -diensten van landen zoals China en India. De groei is in deze landen nog vele malen groter dan die in Europese landen. In de publicatie zijn veel gegevens opgenomen over de beschikbare telecommunicatie-infrastructuur en de bijbehorende diensten, die inmiddels vooral een zaak van 'de markt' zijn geworden. Bovenstaande en andere ontwikkelingen worden door het CBS in detail beschreven in de publicatie De digitale economie 2005, de vijfde in een reeks. In de publicatie zijn de ontwikkelingen in Nederland in internationaal perspectief geplaatst.

De digitale economie 2005

Kengetal: P-34

ISBN: 90-357-3056-9

ISSN: 1568-2773

Prijs: € 29,50 (excl. admin.- en verzendkosten)

U kunt deze publicatie bestellen bij de afdeling Verkoop.