Verdacht van criminaliteit: allochtonen en autochtonen nader bekeken

Het rapport beschrijft het aandeel is van autochtone en allochtone bevolkingsgroepen in de van criminaliteit verdachte personen. Voor het eerst zijn op landelijk niveau statistische gegevens samengesteld over de achtergronden van bij de politie geregistreerde verdachten van misdrijven. De uitkomsten zijn het resultaat van een gezamenlijk onderzoeksproject van WODC en het CBS.