Veelgestelde vragen

Dataverzameling

 1. Wat zijn nieuwe databronnen?
 2. Wat doet het CBS met brondatabestanden?
 3. Kunnen andere overheden of organisaties data opvragen bij het CBS?
 4. Waarom heeft het CBS zoveel data nodig?
 5. Wie heeft er toegang tot de data?
 6. Hoe beveiligt het CBS zijn data?
 7. Hoe komt het CBS aan data?

Privacy en Persoonsgegevens

 1. Ben ik verplicht om mee te werken aan onderzoeken van het CBS?
 2. Hoe komt het CBS bij mij persoonlijk terecht?
 3. Zijn mijn persoonsgegevens herkenbaar wanneer de data binnenkomt bij het CBS?

Privacywetgeving

 1. Voert het CBS elk jaar audits uit op het gebied van privacy?
 2. Is het CBS een onafhankelijke organisatie? Zo ja, waar uit zich dat in?
 3. Aan welke wet- en regelgeving is het CBS gebonden?
 4. Wie controleert het CBS op de naleving van de wet- en regelgeving?
 5. Is het CBS AVG-proof?

Statistisch proces

 1. Wat is pseudonimiseren? En hoe gaat dat in zijn werk?
 2. Hoe verwerkt het CBS de data naar statistiek?
 3. Waar vind ik meer informatie over de werkwijze van het CBS?