Veelgestelde vragen

Dataverzameling

 1. Waarom heeft het CBS zoveel data nodig?
 2. Hoe komt het CBS aan data?
 3. Hoe beveiligt het CBS zijn data?
 4. Kunnen andere overheden of organisaties data opvragen bij het CBS?
 5. Wie heeft er toegang tot de data?
 6. Wat doet het CBS met brondatabestanden?
 7. Wat zijn nieuwe databronnen?

Privacy en Persoonsgegevens

 1. Ben ik verplicht om mee te werken aan onderzoeken van het CBS?
 2. Hoe komt het CBS bij mij persoonlijk terecht?
 3. Zijn mijn persoonsgegevens herkenbaar wanneer de data binnenkomt bij het CBS?

Privacywetgeving

 1. Is het CBS een onafhankelijke organisatie? Zo ja, waar uit zich dat in?
 2. Aan welke wet- en regelgeving is het CBS gebonden?
 3. Wie controleert het CBS op de naleving van de wet- en regelgeving?
 4. Voert het CBS elk jaar audits uit op het gebied van privacy?
 5. Is het CBS AVG-proof?

Statistisch proces

 1. Hoe verwerkt het CBS de data naar statistiek?
 2. Wat is pseudonimiseren? En hoe gaat dat in zijn werk?
 3. Waar vind ik meer informatie over de werkwijze van het CBS?