WOB-verzoek samenwerking Stichting Inlichtingenbureau

Op 25 maart 2021 is een verzoek ingediend bij het CBS in het kader van de Wet Openbaarheid Bestuur over de samenwerking tussen het CBS en Stichting Inlichtingenbureau in algemene zin. Het betreft de periode 2015 – 2017 en 2020/2021. Het CBS heeft hiertoe de betreffende documenten verzameld en op 17 juni 2021 en 18 juni 2021 aan de verzoeker gestuurd. In het licht van de Wet Openbaarheid Bestuur zijn deze stukken daarmee openbaar beschikbaar en op te vragen via csb-juridisch@cbs.nl. De betreffende documenten worden ook, zo snel als mogelijk, via deze pagina beschikbaar gesteld.

Voor vragen kunt u contact opnemen met onze WOB-functionaris per email (csb-juridisch@cbs.nl).