Woo-verzoek Stichting Biomedische Rekenkamer inzake doodsoorzaken

Op 25 mei 2023 is namens de Stichting Biomedische Rekenkamer een verzoek ingediend bij het CBS in het kader van de Wet open overheid (Woo). Het verzoek gaat over het automatisch verwerken van de doodsoorzaken door het CBS met behulp van een zogenaamde “dictionary tabel”. Daarnaast verzoekt men om informatie omtrent eerder ingediende Woo-verzoeken, waarbij verzocht is om de dictionary tabel.

Het CBS heeft hiertoe de betreffende documenten verzameld en op 19 juni 2023 aan de verzoeker gestuurd.

In het licht van de Woo zijn de stukken die naar verzoeker zijn gestuurd openbaar beschikbaar en op te vragen via deze link.