Stand van zaken bezuinigingen bij CBS

In de afgelopen jaren heeft CBS forse bezuinigingen gerealiseerd. In de periode 2011-2015 heeft het ministerie van Economische Zaken (EZ) het budget van CBS al met € 37,3 miljoen gekort in verband met de taakstelling Rutte I. Met de bezuinigingen van het Lenteakkoord erbij loopt dit in 2018 op tot € 41,7 miljoen. Dat is bijna een kwart van het oorspronkelijke budget van CBS in 2011.

Door efficiëntere methoden en werkprocessen is en wordt het overgrote deel van de bezuinigingen opgevangen, zodat met minder middelen hetzelfde gerealiseerd kan worden. Processen zijn en worden doorgelicht en zonodig herontworpen. CBS heeft daartoe organisatiebreed Lean Six Sigma en Lean Operational Management op grote schaal geïmplementeerd en waar mogelijk worden scrum-methoden toegepast. Daarnaast zijn reducties in het statistisch programma gerealiseerd om de taakstelling Rutte I en Lenteakkoord op te vangen.

Bovenop de taakstellingen Rutte I en het Lenteakkoord krijgt CBS in de komende jaren te maken met de taakstelling Rutte II. Als gevolg van de eerdere bezuinigingen kan de taakstelling Rutte II maar voor een klein deel worden ingevuld door verdere efficiencymaatregelen. Omdat de wettelijke EU-verplichtingen geen besparingsflexibiliteit bieden en het budget ontoereikend is, waren inhoudelijke keuzes ten aanzien van het onverplichte statistiekprogramma onvermijdelijk. Het deel van het niet-verplichte programma dat gefinancierd blijft vanuit het budget dat CBS van EZ krijgt, staat in dit overzicht.

Vanwege het grote maatschappelijke belang van de niet-verplichte statistieken is alternatieve financiering gezocht voor de statistieken waarvoor het budget vanuit EZ ontoereikend is. CBS heeft de departementen verzocht om aan te geven welke van deze statistieken zij per 1 januari 2017 op eigen kosten willen voortzetten. Inmiddels hebben de departementen CBS laten weten welke statistieken zij willen handhaven door deze zelf te gaan bekostigen. Dankzij hun financiële bijdrage blijft 90% van het niet-verplichte programma dat niet uit het budget vanuit EZ kan worden gefinancierd behouden. Door het wegvallen van financiering komen voor 10% van de niet- verplichte statistieken geen nieuwe gegevens meer beschikbaar vanaf 1 januari 2017. In dit overzicht staat welke statistieken behouden blijven en welke vervallen.

De statistieken waarvoor geen bekostiging is gevonden, worden in de loop van 2016 afgebouwd. Mocht alsnog de behoefte ontstaan om de betreffende statistiek door CBS te laten voortzetten door voor bekostiging van de werkzaamheden garant te staan, dan biedt CBS de mogelijkheid hiertoe.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit bericht, kunt u contact opnemen via CBO-Algemeen@cbs.nl
Vertegenwoordigers van de media kunnen contact opnemen met de CBS Persdienst op 070 337 4444 / persdienst@cbs.nl.