Audit onderwijsachterstanden 2019

cbs gebouw
CBS heeft als missie het publiceren van betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die inspeelt op de behoefte van de samenleving. Deze missie vereist dat de kwaliteit van de statistische informatie gegarandeerd is.

Daarom is op het gebied van kwaliteit, informatiebeveiliging en privacybescherming een managementsysteem ingericht, dat gebaseerd is op de hoogste (internationale) normen. Dat managementsysteem voorziet in een continu proces van verbeteren en borgen van de kwaliteit. In dit kader voert het CBS audits uit.