Leveranciers

Bent u leverancier van het CBS dan geldt het volgende:

Facturering

Het CBS factureert sinds januari 2020 elektronisch, conform de wettelijke verplichtingen. Wij verzoeken u om uw facturen voortaan als UBL-factuur te sturen naar inkoopfacturen@cbs.nl. Een UBL-factuur is een digitale factuur die volgens een standaard XML-formaat is opgebouwd. Dit is een standaard opmaak en bestandsformaat, waardoor deze automatisch verwerkt kan worden. Een e-factuur is dus geen PDF-bestand. In de bijlage leest u welke stappen u precies moet nemen om succesvol e-facturen naar het CBS te kunnen versturen.

Het vermelden van het inkoopopdrachtnummer (IO-nummer) is voor het CBS van essentieel belang om de automatische verwerking van de factuur op een juiste wijze te laten verlopen waardoor de factuur binnen de gestelde betalingstermijn van 30 dagen kan worden voldaan.
Het niet vermelden van dit inkoopopdrachtnummer leidt tot het niet in behandeling kunnen nemen van de aangeboden factuur waarbij deze automatisch retour gestuurd zal worden aan de verzender van de factuur.

Inkoopvoorwaarden

Op alle inkopen van het CBS zijn voor leveringen van goederen, afhankelijk van de aard van de levering, de ARIV 2018- en ARBIT 2018 Inkoopvoorwaarden van toepassing. Voor de leveringen van diensten zijn, afhankelijk van de aard van de dienst, de ARVODI 2018 Inkoopvoorwaarden respectievelijk de ARBIT 2018 inkoopvoorwaarden van toepassing.

De volgende afwijkingen, specifiek voor het CBS, zullen gelden bij toepassing van de bovenvermelde Algemene Rijksinkoopvoorwaarden.

  • Artikel 8 ARIV / Artikel 13 ARVODI / Artikel 17 ARBIT: in geval van een (wettelijke of rechterlijke) verplichting tot openbaarmaking dient Leverancier/ Opdrachtnemer/ wederpartij eerst contact op te nemen met het CBS.
    (Artikel 14 ARVODI / Artikel 18 ARBIT: het CBS stemt niet in met dit artikel. Indien er gegevens worden verwerkt door Opdrachtnemer namens het CBS, wordt een Verwerkersovereenkomst gesloten;
  • Artikel 6 ARBIT: in afwijking van dit artikel kan een aflevering ook in vooraf schriftelijke vastgelegde delen plaatsvinden, waarbij de verplichting tot controle per
    deelaflevering geldt.

BTW-nummer

Het BTW-nummer (VAT-number) van het CBS is NL8.124.83.297B01.

KvK-nummer

Het CBS is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 51197073

Aanbestedingen

Alle opdrachten die een waarde hebben van hoger dan € 214.000 (excl. BTW en gerekend over 4 jaar) worden gepubliceerd op TenderNed (www.tenderned.nl).