Leveranciers

Wilt u zaken doen met CBS, houdt dan rekening met onze inkoopvoorwaarden.

Opdrachten

CBS verricht geen belaste prestaties. Wij nemen namelijk goederen en diensten af als overheid. CBS verstrekt alleen schriftelijk opdrachten voor de levering van goederen of diensten. In deze schriftelijke opdracht is altijd een inkoopordernummer vermeld

Facturering

Vermeld op uw factuur:
  • het inkoopnummer.
  • op welke levering, periode of prestatie de factuur betrekking heeft.

Als u geen inkoopordernummer hebt of dit niet op de factuur vermeldt, dan nemen wij de factuur niet in behandeling en retourneren deze naar u.

Algemene inkoopvoorwaarden

Op alle opdrachten en bestellingen van CBS  voor 1 december 2017 zijn van toepassing:

Op alle opdrachten en bestellingen van CBS vanaf 1 december 2017 zijn van toepassing:

BTW-nummer

Het BTW-nummer (VAT-number) van CBS is NL8.124.83.297B01.

Aanbestedingen

Alle opdrachten die meer bedragen dan € 207.000,00 (excl. BTW en gemeten over 4 jaar) publiceren wij op www.aanbestedingskalender.nl.