© Sjoerd van der Hucht Fotografie

Wat doet het CBS?

Statistiek maken

De maatschappelijke vraag naar informatie groeit. Overheden en bedrijven zijn op zoek naar actuele, nauwkeurige en gedetailleerde informatie om hun beleid en besluiten op te kunnen baseren. Politiek, media en burgers hebben behoefte aan feitelijke informatie om de resultaten van dat beleid te kunnen beoordelen.
De wetenschap is gebaat bij kwalitatief gedegen informatie als input voor het wetenschappelijk onderzoek. Niet alleen de vraag naar informatie neemt toe. Ook de hoeveelheid data die beschikbaar komt, groeit explosief. De actualiteit van de data neemt eveneens toe: sommige data zijn bijna “real time” beschikbaar.

Data vormen de grondstof voor statistische informatie. Met de inzet van innovatieve methoden en technieken biedt die explosieve groei van de beschikbare data nieuwe mogelijkheden. Tegelijkertijd zorgt de toenemende complexiteit van dergelijke toepassingen voor nieuwe uitdagingen. De toepassing van artificiële intelligentie is daarvan een goed voorbeeld.

Statistiek verspreiden

Centraal staat de productie van statistische informatie op grond van Europese wetgeving. Dagelijks verschijnen er tabellen en nieuwsberichten met de meest recente informatie. Gedetailleerde cijfers zijn al vele jaren gratis te raadplegen via de databank StatLine. Ook stelt het CBS zijn volledige databank als open data beschikbaar.
Het CBS heeft de wettelijke taak om betrouwbare statistische informatie te leveren en is daarin onafhankelijk. Daarmee neemt het in deze dynamische omgeving een unieke positie in. Het CBS is open over zijn activiteiten, de resultaten daarvan en de gebruikte methoden. Bedrijven en instellingen, zowel binnen de overheid als daarbuiten, hebben zicht op wat het CBS te bieden heeft en weten het CBS daardoor steeds beter te vinden.