Gebruikersdag CBS Open Data 2020

© Sjoerd van der Hucht Fotografie / My Eyes4u productions

Op 28 mei 2020 organiseerde CBS de 7e gebruikersdag Open Data. Wij hebben toen een aantal vragen gesteld aan de deelnemers. Hierop hebben wij veel antwoorden en suggesties ontvangen. Er kwamen hierin twee onderwerpen duidelijk naar voren:

  1. Eenvoudig gebruik
  2. Data selecties

Beide onderwerpen zijn hieronder opgenomen en voorzien van de voornemens van het CBS.

Eenvoudig gebruik

Een heel groot deel van de antwoorden en suggesties verwijst naar het gebruik van Open Data. Jullie willen dit graag eenvoudiger hebben. Daarbij verschillen de wensen zeer. Zo zijn er onder andere wensen voor het eenvoudiger gebruik in standaard tools, het ontvangen van update informatie, het verwijderen van spaties (wat we doen in OData v4) tot de registratie van wijzigingen in meta-data.

Op dit moment richten we ons vooral op het vullen van de Content Cijfer Bank (CCB). Wanneer de CCB gevuld is, willen we samen met gebruikers van onze Open Data aan de slag om de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren. We zijn bij het CBS bezig met gebruikersonderzoek om te ontdekken waar en hoe we de meeste waarde kunnen creëren. Als je mee wilt helpen kun je jezelf via onze pagina "Denk mee met het CBS" aanmelden.

Data selecties

Daarnaast zijn er ook veel suggesties van gebruikers die willen dat de selectie van data er anders uit komt te zien. Hier zien we uitersten in de antwoorden. Er zijn gebruikers die graag de data zo "rauw" mogelijk ontvangen, terwijl er ook gebruikers zijn die juist om beperkingen vragen. Ook zijn er vragen naar andere indelingen, een voorbeeld hiervan is postcodes bij regionale datasets. Daarop aansluitend, we zien een duidelijke vraag naar meer regionale informatie.

We kiezen er voor nu voor ons te richten op het ontsluiten van de tabellen die reeds beschikbaar zijn in StatLine. Dit gaat via de API en het Dataportaal van OData v4. In de toekomst verwachten wij ook meer andere datasets, waarbij regionale datasets gezien de vraag een hoge prioriteit kunnen krijgen. Ook gaan we nog verbeteringen doorvoeren aan het portaal.

Gebruikersdag 2021

Bij de vorige editie is afgesproken om in januari 2021 weer een nieuwe gebruikersdag te organiseren. Omdat we vinden dat we op dit moment te weinig te vertellen en te vragen hebben, willen we deze bijeenkomst verplaatsen. We streven er nu naar om in het voorjaar van 2021 een nieuwe gebruikersdag te organiseren. Zodra we meer nieuws en/of vragen hebben, zullen we jullie hierover informeren.

In de tussentijd informeren we jullie graag via de pagina Stand van zaken voor CBS Open Data.

Vragen of opmerkingen

Vragen/opmerkingen naar aanleiding van het bovenstaande zijn natuurlijk welkom. U kunt hiervoor het beste contact opnemen met onze Infoservice.