Databank CBS StatLine als open data

Alle tabellen in StatLine zijn beschikbaar als open data in de vorm van datasets. Via webservices is de meest actuele data over een specifiek onderwerp aan te roepen, te filteren en te combineren. De data is inhoudelijk identiek aan de tabellen zoals die in StatLine zijn op te vragen en te downloaden. Het verschil zit in de vorm van aanbieden. CBS wil hiermee het gebruik van de statistische informatie bevorderen.

Wat is open data?

Open Data is (overheids-)data die op eenduidige manier elektronisch beschikbaar wordt gesteld op een wijze dat programmeurs hier direct gebruik van kunnen maken voor allerlei toepassingen. Vanuit (combinaties van) dit soort data kunnen veel nieuwe soorten diensten en apps ontwikkeld worden. Vaak zal dit in de vorm van apps voor smartphones en tablets zijn, maar ook voor pc-gebruik of andere apparaten zijn toepassingen goed mogelijk.

CBS dataportaal

De datasets worden ontsloten via het CBS dataportaal. Via dit portaal vindt u informatie over alle beschikbare datasets. Het portaal heeft een zoekfunctie om de datasets te vinden. Ook kunt u gebruik maken van een bladerfunctie per thema. Alle datasets zijn ook te vinden via het dataportaal van de Nederlandse overheid.
Per dataset wordt een korte beschrijving gegeven en zijn de links opgenomen naar de webservices waarmee de datasets kunnen worden gedownload. U kunt de dataset ook bekijken via een link naar StatLine.
Meer uitleg over het gebruik van de datasets is opgenomen in de ‘Disclaimer open data’. Hierin staat onder andere dat de open data gratis zijn en dat bronvermelding verplicht is.

Webservices

Met de webservices worden alle statistische gegevens in StatLine via Open Data als datasets aangeboden. Er zijn drie webservices beschikbaar:

  • De OdataCatalog service geeft een overzicht van alle datasets.
  • De OdataAPI service is bestemd voor direct gebruik, bijvoorbeeld voor een grafiek op een website. Deze is geschikt om snel een beperkte hoeveelheid data op te halen. Er is een limiet van 10.000 cellen als hoeveelheid data die maximaal tegelijk opgevraagd kan worden.
  • De ODATAFEED is bestemd voor indirect gebruik, bijvoorbeeld het downloaden van een grote hoeveelheid data voor verdere verwerking. Er is geen maximum aan het aantal records dat opgevraagd kan worden.

Gebruikersondersteuning

Voor het gebruik van open data heeft CBS een tweetal handleidingen opgesteld. De eerste handleiding is een algemene handleiding over de werking van de webservices. De tweede handleiding beschrijft hoe u vanuit Excel met Powerpivot gebruik kunt maken van de open data van CBS.

Voor technische ondersteuning verwijzen we u door naar de Website www.odata.org waar uitleg gegeven van het ODATA protocol en de toegepaste formaten (JSON en XML). CBS gebruikt versie 3.0 van het ODATA protocol. Naast uitleg over het protocol biedt deze site informatie over de mogelijkheden om toepassingen te bouwen voor verschillende ontwikkelplatformen.

Daarnaast biedt CBS ondersteuning via de Linkedin groep ‘Centraal Bureau voor de Statistiek; Open Data’.

Er is op de CBS website een pagina Herontwerpen in StatLine met een overzicht welke tabellen recent een herontwerp hebben ondergaan en wat er daarbij veranderd is. Bij een herontwerp kan de structuur van een tabel veranderen, hetgeen gevolgen kan hebben voor opendata-toepassingen.

Statistische informatie

De datasets bevatten statistische informatie. CBS publiceert veel cijfers. Deze cijfers (statistische informatie) zijn gebaseerd op waarnemingen en beschrijven de wereld om ons heen. Op deze manier worden verschijnselen in onze samenleving inzichtelijk gemaakt. Op basis van deze feiten wordt beleid geformuleerd, gemonitord en geëvalueerd. In de bijlage wordt nader uitgelegd wat de betekenis is.

Verklaring van tekens.

Een toelichting op de symbolen en tekens die gebruikt worden in de tabellen van CBS.

Inhoudsopgave StatLine tabellen alfabetisch (PDF: 1,4 MB)

Deze pdf-file bevat een lijst met alle StatLine tabellen, alfabetisch gesorteerd en met de frequentie van verschijnen, de perioden waarover de tabel gegevens bevat en de datum van laatste wijziging.

Handleiding CBS Open Data Services (PDF: 1 MB)

Handleiding PowerPivot gebruik met CBS Open Data (PDF: 0,8 MB)

Vragen over StatLine?

U kunt contact opnemen met de Infoservice van het CBS (telefoon 088 5707070).