Synthetische schatters en kleinedomeinschatters

In de steekproeftheorie zijn er situaties waar schattingen verbeterd kunnen worden door uit te gaan van expliciete modellen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een onbekend steekproefontwerp of bij weinig waarnemingen per deelpopulatie. Dit rapport beschrijft hoe relatief eenvoudige modellen gebruikt kunnen worden om schattingen voor grootheden zoals populatietotalen of deelpopulatietotalen te maken.