Imputatie

Bij enquêtes en registers komt het voor dat gegevens ontbreken, bijvoorbeeld doordat een respondent geen antwoord kon of wilde geven. Een manier om met dergelijke ontbrekende waarden om te gaan is het imputeren (invullen) van geldige waarden, zodat toch totalen kunnen worden geproduceerd. In dit rapport worden imputatiemethoden beschreven die op het CBS worden gebruikt. In deze aangepaste versie zijn hoofdstukken over longitudinale en multivariate imputatie opgenomen.