Statistische beveiliging

Bij wet is het CBS verplicht om in publicaties de privacy van de respondenten zo goed mogelijk te beschermen. Dit wordt statistische beveiliging genoemd. Daarvoor zijn verschillende methodieken beschikbaar. In dit rapport worden methoden beschreven die op het CBS gebruikt kunnen worden voor de statistische beveiliging van zowel microdata als kwantitatieve tabellen. In de nieuwe versie zijn hoofdstukken toegevoegd over de beveiliging van frequentietabellen en analyseresultaten.