Overlevingstafels en longitudinale analyse; Survival-analyse, duurmodellen

Dit rapport beschrijft methoden waarmee duren kunnen worden geanalyseerd. Een duur kan gezien worden als de tijd tussen twee gebeurtenissen: geboorte/sterfte, ontslag/vinden nieuwe baan, huwelijk/scheiding, etc. Enerzijds worden methoden besproken die een beschrijving geven van de duurverdeling. Anderzijds worden methoden besproken die proberen de duurverdeling te beschrijven en dan vooral de invloed van achtergrondkenmerken op de duur proberen te modelleren. Hiermee kunnen vragen als: ‘Lopen bedrijven uit klasse A een grotere kans op faillissement dan bedrijven uit klasse B?’, ‘Zitten vrouwen langer in de WW dan mannen?’, beantwoord worden.