Macro-integratie: uitgebreide multivariate Denton methode

Deelthema: uitgebreide multivariate Denton methode. Benchmarking is een specifiek soort inpasprobleem in de Macro-integratie. Dit probleem betreft het consistent maken van rekeningenstelsels van verschillende frequenties (bijvoorbeeld kwartaal- en jaarrekeningen). In dit rapport staat een uitbreiding van de multivariate Denton methode voor benchmarking (zie hiervoor ook het Methodenreeks rapport ‘Macro-integratie/Inpassen’). De uitbreiding is voor zachte restricties, ongelijkheidsrestricties en ratio-restricties.