Macro-integratie: inpassen

De macro-economische cijfers die het CBS publiceert moeten onderling consistent zijn. Het BBP volgens de inkomensbenadering moet bijvoorbeeld gelijk zijn aan het BBP volgens de productiebenadering. Om macro-economische cijfers consistent te maken worden eerst grote meetfouten verbeterd en vervolgens worden de resterende verschillen rechtgetrokken. Dat laatste heet ook wel inpassen. In dit rapport worden enkele wiskundige inpasmethoden beschreven.