XBRL (eXtensible Business Reporting Language)

XBRL (eXtensible Business Reporting Language) is een techniek die overheidsbreed wordt ingezet om financiële gegevens tussen overheidsinstellingen en het bedrijfsleven uit te wisselen. Dit rapport beschrijft hoe XBRL door het CBS wordt gebruikt om gegevens te verzamelen. Het maken van taxonomieën en het verwerken van instances staan daarbij centraal.