Secundaire Waarneming

Het CBS streeft ernaar om zoveel mogelijk gebruik te maken van bronnen met gegevens die door anderen (niet door het CBS) verzameld zijn. Het proces van het verzamelen van dergelijke bronnen is het terrein van de secundaire waarneming. De voor- en nadelen van deze aanpak worden in dit document besproken.