Responsverhogende maatregelen bij bedrijfsenquêtes

Het CBS wil kwalitatief hoogwaardige en onbetwiste statistieken produceren. Een hoge respons op enquêtes is daarvoor belangrijk. Het is helaas nog niet vanzelfsprekend dat berichtgevers deelnemen aan enquêtes. Door het inzetten van responsverhogende maatregelen kan het CBS de berichtgevers overtuigen om toch die vragenlijst ingevuld terug te sturen. Dit rapport geeft handreikingen om de respons voor bedrijfenquêtes te verhogen.