Organisatie veldwerk; Interviewertraining

Het CBS streeft ernaar om kwalitatief hoogwaardige statistieken te produceren. Ten behoeve van de statistiekproductie worden op grote schaal gegevens van personen, huishoudens en bedrijven verzameld. Wanneer interviewers worden ingezet bij de gegevensverzameling, is goede training belangrijk. Een gedegen interviewertraining werkt responsverhogend en is van groot belang voor de kwaliteit van de verzamelde gegevens. Dit rapport behandelt aandachtspunten bij de opzet en invulling van een interviewertraining. Tevens wordt ingegaan op de manier waarop trainingen bij het CBS zijn vormgegeven.