Herhaald wegen

Deelthema herhaald wegen. Ophogen van steekproefwaarnemingen gebeurt veelal op basis van ophooggewichten die rekening houden met de (bekende) populatieverdeling van variabelen zoals regio, geslacht, leeftijd, enz. Indien er meerdere steekproeven zijn waarbij dezelfde doelvariabelen worden waargenomen, moeten de oorspronkelijke ophooggewichten worden herzien om te voorkomen dat tabellen onderling verschillende cijfers gaan geven. Dit wordt herhaald wegen genoemd.