Bedrijvenpanels

Doel van Bedrijvenpanels is onder meer het schatten van omzetcijfers bij bedrijven, inclusief de mutaties daarin. Een ander doel kan zijn het waarnemen van prijzen ten behoeve van de PPI bij de producentenprijzen of de DPI bij de dienstensector. Specifieke vragen die bij dit soort panels naar voren komen betreffen vaak de onzekerheidsmarges rondom de aldus geschatte mutaties in een bepaalde periode of vragen over het soort steekproefontwerp met gelijke of ongelijke insluitkansen of hoe om te gaan met fusies en opsplitsingen van bedrijven. Omdat met name varianties van met panels geschatte mutaties een nogal complexe structuur kunnen hebben, heeft dit hoofdstuk een nogal technisch karakter.