Ziekteverzuim rijksoverheid (tot 2004)

Doel

Geven van informatie over de hoogte van het ziekteverzuim bij de rijksoverheid per kwartaal en per jaar. Bij de jaargegevens wordt er ook gepubliceerd naar geslacht, leeftijd en salarisklasse.

Doelpopulatie

Het ziekteverzuim van de overheid heeft betrekking op het personeel in dienst van het rijk, inclusief arbeidscontractanten.

Steekproefomvang

Alle rijksoverheidsinstellingen worden waargenomen.

Ophoging en herweging

Omdat de populatie volledig wordt waargenomen, vindt ophoging of herweging niet plaats.

Eenheid

Rijksoverheidsinstelling.

Berichtgever

Rijksoverheidsinstelling.

Waarnemingsmethode

Schriftelijke verzending van gegevens door overheidsinstellingen aan CBS.

Frequentie

Eens per kwartaal en eens per jaar. De statistiek is inmiddels stopgezet en vervangen door de Nationale Verzuimstatistiek (NVS).

Soort onderzoek

Schriftelijke waarneming.

Verslagperiode

Kwartaal en jaar.

Entiteit

Percentage ziekteverzuim, meldingsfrequentie en gemiddelde verzuimduur (in geval van jaarcijfers).