Ziekteverzuim particuliere bedrijven (tot 2003)

Doel

Geven van informatie over de hoogte van het ziekteverzuim bij particuliere bedrijven.

Doelpopulatie

Het ziekteverzuim van particuliere bedrijven heeft betrekking op alle bedrijven en instellingen in Nederland met uitzondering van overheidsinstellingen, personeel in dienst van huishoudens, internationale gemeenschapsorganen, bedrijven en instellingen die volgens het Algemeen bedrijfsregister van het CBS geen werknemers in dienst hebben.

Steekproefomvang

Ongeveer 17 duizend bedrijven en instellingen.

Ophoging en herweging

Eerst worden de waargenomen ziekteverzuimpercentages per bedrijf gewogen met het aantal werknemers van het bedrijf. Daarna wordt het aantal waargenomen bedrijven in een steekproefcel (is een verzameling van soortgelijke bedrijven) opgehoogd naar het totaal aantal bedrijven in de steekproefcel.

Eenheid

Een bedrijf.

Berichtgever

Bedrijven en instellingen met personeel.

Waarnemingsmethode

Schriftelijke enquêtering van bedrijven en instellingen.

Frequentie

Eens per kwartaal. De statistiek is inmiddels stopgezet en vervangen door de Nationale Verzuimstatistiek (NVS).

Soort onderzoek

Steekproefonderzoek.

Verslagperiode

Kwartaal.

Entiteit

Percentage ziekteverzuim.