Ziekteverzuim overheid (tot 2003)

Doel

Geven van informatie over de hoogte van het ziekteverzuim bij de overheid naar geslacht, leeftijd en salarisklasse.

Doelpopulatie

Het ziekteverzuim van de overheid heeft betrekking op het personeel in dienst van overheidssectoren, te weten: rijksoverheid, provincies, gemeenten, politie, defensie, waterschappen, onderwijs en rechterlijke macht.

Steekproefomvang

Alle overheidsinstellingen worden waargenomen.

Ophoging en herweging

Omdat de populatie volledig wordt waargenomen, vindt ophoging of herweging niet plaats.

Eenheid

Overheidsinstelling.

Berichtgever

Overheidsinstelling.

Waarnemingsmethode

Schriftelijke verzending van gegevens door overheidsinstellingen aan CBS.

Frequentie

Eens per jaar. De statistiek is inmiddels stopgezet en vervangen door de Nationale Verzuimstatistiek (NVS).

Soort onderzoek

Schriftelijke waarneming.

Verslagperiode

Jaar.

Entiteit

Percentage ziekteverzuim, meldingsfrequentie, gemiddelde verzuimduur.