VUT-fondsen; resultatenrekening en balans

Wat behelst het onderzoek

Doel

Het beschrijven van de ontwikkelingen in de resultatenrekening en de balans van VUT-fondsen.

Doelpopulatie

De instellingen die een VUT-regeling voor een bedrijfstak verzorgen.

Statistische eenheid

De statistische eenheid is de onderneming. De onderneming is zelfstandig op het gebied van financiering, dit betekent dat de onderneming zelf activa kan bezitten en schulden aan kan gaan.

Aanvang onderzoek

De tabel bevat uitkomsten vanaf 1997.

Frequentie

Per jaar.

Publicatiestrategie

Het meest recente jaar betreft nader voorlopige uitkomsten, deze worden 18 maanden na de verslagperiode gepubliceerd. Tegelijkertijd kunnen de uitkomsten van het voorgaande jaarcijfer worden bijgesteld. De bijstellingen zijn voornamelijk gebaseerd op verbeterde bronnen of verbeterde inzichten.
Achteraf ontdekte fouten kunnen altijd worden hersteld, ook als de cijfers al definitief gemaakt zijn.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Het onderzoek maakt gebruik van de jaarverslagen van de VUT-fondsen.

Waarnemingsmethode

Jaarverslagen worden bij de berichtgevers opgevraagd.

Berichtgevers

De VUT-fondsen.

Steekproefomvang

Tot de steekproef behoren alle berichtgevers waarvan op tijd een jaarverslag beschikbaar is.

Controle- en correctiemethoden

In de analyse wordt ervoor gezorgd dat er consistentie is tussen de resultatenrekening en de balans. Dit betreft vooral de mutatie in de reserves die overeenkomt met het saldo van de resultatenrekening, en de toevoeging aan de voorziening VUT op de resultatenrekening die overeenkomt met de mutatie in de bijbehorende balanspost.

Weging

De non-respons is geschat op basis van gegevens uit oudere jaarverslagen en de ontwikkeling van de steekproef in het meest recente jaar.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

De nauwkeurigheid is hoog door het gebruik van jaarverslagen als bron, het feit dat de bron rechtstreeks kan worden vertaald naar de gebruikte begrippen en een geringe ophoging.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De bijstellingen van nader-voorlopig naar definitief zijn als gevolg van de hoge nauwkeurigheid incidenteel van karakter.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Een strakke planning, efficiënte organisatie en goede werkbeschrijvingen vormen de belangrijkste elementen van het bewaken van een goede kwaliteit.