Verkiezingen

De verkiezingsuitslagen worden vastgesteld door het centraal stembureau. Bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer en het Europese Parlement is dat de Kiesraad, bij de Provinciale Staten het hoofdstembureau van de provinciehoofdstad en bij de gemeenteraadsverkiezingen het hoofdstembureau van de gemeente. De kiesgerechtigden worden geregistreerd door de gemeente. Het kiezersregister is een deelverzameling van de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA). Daarnaast is er een centrale registratie van Nederlandse kiesgerechtigden in het buitenland.

Het CBS ontvangt integrale gegevens over de verkiezingsuitslagen van de Tweede Kamer, het Europese Parlement en de Provinciale Staten elektronisch via een softwarebureau. De gegevens zijn binnen twee weken na de verkiezingen bij het CBS binnen. Voor de verkiezingen voor de gemeenteraden zendt het CBS vragenlijsten naar de gemeenten. Na vier weken is circa 80 procent terugontvangen. Voor de resterende 20 procent wordt gerappelleerd. De binnengekomen gegevens worden met behulp van de GBA gecontroleerd op het aantal kiesgerechtigden.