Standen en beroep op de kapitaalmarkt; aandelen

Wat behelst het onderzoek

Doel

Weergave van hoe de waarde van beursgenoteerde aandelen binnen een bepaalde sector tot stand komt als gevolg van uitgifte, terugbetalingen en overige waardemutaties.

Doelpopulatie

Alle aandelen genoteerd op Euronext Amsterdam.

Statistische eenheid

Totaal van beursgenoteerde aandelen die vallen binnen een bepaalde sector. De verdeling naar sector vindt plaats op basis van de activiteiten van de onderneming die de aandelen uitgeeft.

Aanvang onderzoek

Januari 2007.

Frequentie

Maandelijks.

Publicatiestrategie

Alle cijfers zijn bij eerste publicatie voorlopig. Het definitieve cijfer wordt vastgesteld aan het einde van de eerstvolgende maand.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Integrale waarneming.

Waarnemingsmethode

Elektronische aanlevering van beursgegevens door Euronext Amsterdam. Verzamelen van gegevens uit publicaties van beursgenoteerde ondernemingen (jaarverslagen, persberichten).

Berichtgevers

Euronext Amsterdam en beursgenoteerde ondernemingen.

Steekproefomvang

N.v.t.

Controle- en correctiemethoden

Alle cijfers hebben bij eerste publicatie een voorlopig karakter. In de daaropvolgende maand kunnen namelijk nog nieuwe of aanvullende gegevens beschikbaar komen.

Weging

N.v.t.