Spaartegoeden

Wat behelst het onderzoek 

Doel

De statistiek geeft een kwantitatieve beschrijving van de samenstelling van en wijzigingen in het totale spaartegoed van particulieren bij banken. 

Doelpopulatie

Alle spaarrekeningen aan het einde van de maand, van natuurlijke personen en verenigingen en stichtingen zonder zakelijk doel bij financiële instellingen (banken) in Nederland.

Statistische eenheid

Spaarrekeningen van natuurlijke personen en verenigingen en stichtingen zonder zakelijk doel. Als variabelen worden het aantal rekeningen en het totaal gespaarde bedrag op deze rekeningen gepubliceerd.

Aanvang onderzoek

Januari 1991.

Frequentie

Maandelijks.

Publicatiestrategie

Alle cijfers zijn bij eerste publicatie definitief. Als er toch wijzigingen zijn, is dit het gevolg van het beschikbaar komen van nieuwe of geactualiseerde gegevens.

Hoe wordt het uitgevoerd 

Soort onderzoek

Het CBS voert geen eigen onderzoek uit, maar neemt de gegevens over van De Nederlandsche Bank.

Waarnemingsmethode

Er is sprake van secundaire waarneming. De Nederlandsche Bank verzamelt gegevens bij de rapportageplichtige banken en hoogt op voor niet-rapportageplichtige banken. 

BerichtgeversDe aan De Nederlandsche Bank rapportageplichtige banken.