Slachtingen

Wat behelst het onderzoek?

Doel

Vaststellen van het aantal slachtingen en het geslachte gewicht van dieren bij Nederlandse slachthuizen. De gegevens worden gebruikt voor onderzoek en voor beleid (nationaal en internationaal).

Aanvang onderzoek

Informatie over slachtingen wordt sinds 1930 verzameld. 

Frequentie

De dataverzameling vindt maandelijks plaats.

Publicatiestrategie

Zodra gegevens geanalyseerd zijn, worden deze op StatLine geplaatst en verzonden aan Eurostat.

Hoe wordt het uitgevoerd?

Soort onderzoek

Registratie van het aantal slachtingen door de Voedsel- en warenautoriteit (VWA). Het Productschap voor vee, vlees en eieren (PVE) levert aanvullende informatie waarmee voor enkele diersoorten nadere verdelingen gemaakt worden.

Waarnemingspopulatie

Door VWA erkende slachthuizen in Nederland (in 2008: 222 slachthuizen).

Controle- en correctiemethoden

De gegevens worden bij binnenkomst gecontroleerd op plausibiliteit door te vergelijken met het verleden.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten?

Nauwkeurigheid

De registratie door VWA van het aantal slachtingen en de aanvullende informatie van PVE vloeien voort uit de wettelijke taken die door beide organisaties worden uitgevoerd. Het CBS neemt aan dat deze taken naar behoren worden uitgevoerd.