Roodstand op betaalrekeningen

Wat behelst het onderzoek

Doel

Het geven van een kwantitatieve beschrijving van de schulden van particulieren op betaalrekeningen aan het einde van de periode (uitstaand debiteurensaldo).

Doelpopulatie

Betaalrekeningen aangehouden door natuurlijke personen en verenigingen en stichtingen zonder zakelijk doel bij MFI’s (monetaire financiële instellingen) in Nederland, waarop aan het eind van de verslagperiode een schuld aanwezig is.

Statistische eenheid

Het uitstaande debiteurensaldo op betaalrekeningen.

Aanvang onderzoek

Juni 2010.

Frequentie

Maandelijks.

Publicatiestrategie

Alle cijfers zijn bij eerste publicatie definitief. Als er toch wijzigingen zijn, is dit het gevolg van het beschikbaar komen van nieuwe of geactualiseerde gegevens. 

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Het CBS voert geen eigen onderzoek uit, maar neemt de gegevens over van De Nederlandsche Bank.

Waarnemingsmethode

Er is sprake van secundaire waarneming. De Nederlandsche Bank verzamelt gegevens bij de rapportage plichtige  MFI’s.

Berichtgevers

De aan De Nederlandsche Bank rapportage plichtige MFI’s.