Rechtspraak civiel

Doel

De statistiek Civiele rechtszaken geeft een overzicht van de aard en de omvang van de civiele of burgerlijke rechtszaken in Nederland. Het burgerlijk recht regelt de rechten tussen natuurlijke personen en/of rechtspersonen zoals bedrijven.

Doelpopulatie

Dagvaardingen en verzoekschriften behandeld door de rechtbanken, gerechtshoven en de Hoge Raad.

Berichtgevers

De gegevens over burgerlijke rechtszaken bij de rechtbanken en de gerechtshoven worden geleverd door de Raad voor de Rechtspraak. De gegevens over zaken bij de Hoge Raad zijn direct afkomstig van dit rechtscollege.

Waarnemingsmethode

Tot en met het jaar 2000 werden de gegevens verzameld door middel van een schriftelijke enquête. Met ingang van 2001 krijgt het CBS gegevens over alle zaken rechtstreeks in bestandsvorm van de Raad voor de Rechtspraak en de Hoge Raad.

Frequentie

Jaarlijks

Soort onderzoek

Integrale waarneming

Verslagperiode

Jaar

Entiteit

Rechtszaak