Rechtskundige diensten

Doel 

Inzicht geven in de wijze van exploitatie, de investeringen, het aantal werkzame personen en de soort activiteiten van rechtskundige dienstverlenende ondernemingen

Doelpopulatie

Rechtskundige dienstverlenende bedrijven, werkzaam in Nederland

Berichtgevers

Rechtskundige dienstverlenende bedrijven

Waarnemingsmethode

Schriftelijke enquête

Frequentie 

Jaarlijks

Soort onderzoek

Steekproef van de ondernemingen met 2 of meer werkzame personen

Verslagperiode

Jaarlijks

Entiteit 

Bedrijf