Productie van gebouwen; prijsindex 2015 = 100

Wat behelst het onderzoek?

Doel

Inzicht geven in de prijsontwikkeling van de productie in de bouwnijverheid. Deze prijsindex is te gebruiken als deflator om de ontwikkeling van de bouwproductie te kunnen splitsen in een prijs- en volumeontwikkeling.

Aanvang onderzoek

1950. De eerste uitkomsten betroffen één cijfer voor alle gebouwtypen samen. In de loop der tijd is de reeks uitgebreid. Cijfers naar meerdere sectoren zijn beschikbaar vanaf 1995.

Doelpopulatie

Bedrijven in de bouwnijverheid

Statistische eenheid

Bedrijven in de bouwnijverheid

Frequentie

Kwartaal.

Publicatiestrategie

De gepubliceerde indexcijfers zijn gedurende 4 kwartalen voorlopig.

Hoe wordt het uitgevoerd?

Soort onderzoek

De gegevens waarop de index is gebaseerd, zijn reeds bij het CBS aanwezig. Afzonderlijke waarneming van gegevens is dus overbodig.