Productie-index gebouwen, prijspeil 2000

Wat behelst het onderzoek
Doel

Inzicht geven in de volumeontwikkeling van de productie in de bouwnijverheid.

Aanvang onderzoek

1950. De eerste uitkomsten betroffen één cijfer voor alle gebouwtypen samen. In de loop der tijd is de reeks uitgebreid. Cijfers naar meerdere categorieën gebouwtypen zijn beschikbaar vanaf 1995.

Doelpopulatie

Productie van bedrijven in de bouwnijverheid

Statistische eenheid

Bedrijven in de bouwnijverheid

Frequentie

Kwartaal.

Publicatiestrategie

De gepubliceerde indexcijfers zijn gedurende 4 kwartalen voorlopig.

Hoe wordt het uitgevoerd
Soort onderzoek

De gegevens waarop de index is gebaseerd, zijn reeds bij het CBS aanwezig. Afzonderlijke waarneming van gegevens is dus overbodig.

Waarnemingsmethode

N.v.t.

Controle- en correctiemethoden

N.v.t.

Wat is de nauwkeurigheid van de uitkomsten
Nauwkeurigheid

N.v.t.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De uitkomsten zijn volgtijdelijk vergelijkbaar.

Meer informatie

Methodebeschrijving Productieprijsindexcijfer woningen en andere gebouwen.