Prodcom-statistiek

Doel

De Prodcom statistiek verschaft inzicht in de verkopen van industriële producten. Het detail van de statistiek sluit aan bij het detail van de statistiek van de internationale handel. Hierdoor kan de Nederlandse markt, dat wil zeggen de productie plus invoer minus de uitvoer, in kaart gebracht worden.

Doelpopulatie

Bedrijven in de industrie met 20 of meer werkzame personen

Steekproefomvang

Ruim 6.000 bedrijven

Nauwkeurigheid

Afhankelijk van het soort industriële product

Steekproefeenheid

Bedrijfseenheid

Berichtgevers

Ondernemers

Waarnemingsmethode

Enquête

Frequentie

Vanaf statistiekjaar 2004 jaarlijks, daarvoor per kwartaal.

Soort onderzoek

Integraal onderzoek bij bedrijven met 20 of meer werknemers

Verslagperiode

Jaar (sinds 2004)
Tot statistiekjaar 2003 was de verslagperiode voor alle producten per kwartaal. Van het statistiekjaar 2003 waren als uitzondering de statistieken over textiel-, kleding- en chemieproducten ook nog per kwartaal.