Prijzen motorbrandstoffen

Wat behelst het onderzoek

Doel

Het weergeven van de adviesprijzen van  motorbrandstoffen.

Doelpopulatie

Externe gegevens, van onder meer de Nederlandse Organisatie voor de Energiebranche (NOVE), grote oliemaatschappijen en het Ministerie van Economische Zaken.

Statistische eenheid

n.v.t.

Aanvang onderzoek

Het onderzoek is gestart in 1913. Tot en met 1996 zijn er alleen gemiddelde jaarprijzen beschikbaar. Vanaf 1997 is de frequentie van het onderzoek verhoogd en zijn er resultaten op kwartaalbasis voorhanden.

Frequentie

Kwartaal.

Publicatiestrategie

De gepubliceerde prijzen zijn direct definitief.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

n.v.t.

Waarnemingsmethode

De adviesprijzen zijn afkomstig van de grote oliemaatschappijen, c.q. van de Nederlandse Organisatie voor de Energiebranche (NOVE). Deze prijzen worden gemeld met daarbij het aantal dagen dat de prijs geldig is. Met behulp van deze gegevens worden de gemiddelde kwartaal- en jaarprijzen berekend.

Tot en met 1995 hebben de prijzen betrekking op een bediende pomp, daarna op een pomp met zelfbediening. Vanaf 1 maart 2001 is de autodieselolie laagzwavelig.

Berichtgevers

1913 – 1969:             diverse bronnen

1970 – 1982:             Maximum Prijs Systeem (Ministerie van Economische Zaken)

1-8-1982 tot heden: Gemiddelden van adviesprijzen van de grote oliemaatschappijen

                                 (Ministerie van Economische zaken)

Voor Tweetakt en Diesel in bulk: NOVE (beschikbaar tot en met 3e kwartaal 2004)