Prijsindex Laad-, los- en overslagdiensten

Wat behelst het onderzoek 

Doel

Het verkrijgen van informatie over de prijsontwikkeling van Laad-, los- en overslagdiensten.

Doelpopulatie

Laad-, los- en overslagbedrijven (SBI 6311.1 en SBI 6311.2).

Statistische eenheid

Bedrijven.

Aanvang onderzoek

De start van het onderzoek is 2005. De tijdreeks van de kwartaalstatistiek loopt vanaf het eerste kwartaal van 2006.

Frequentie

Kwartaal.

Publicatiestrategie

De cijfers voor de nieuwste periode zijn voorlopig. Die worden definitief bij de publicatie van de volgende periode. Door later binnengekomen informatie kunnen de definitieve cijfers afwijken van de eerder gepubliceerde voorlopige cijfers.

Hoe wordt het uitgevoerd 

Soort onderzoek

Schriftelijke enquêtering van een vast bedrijvenpanel. Voor de samenstelling van het panel is een representatieve steekproef getrokken uit het Algemeen bedrijfsregister van het CBS. 

Waarnemingsmethode

Voor de Unit Value worden na afloop van het kwartaal de omzetten per dienst per goederentype opgevraagd. Deze hebben bij elk bedrijf uit het panel betrekking op de meest voorkomende diensten. Dit zijn onder andere: laden en lossen van containers uit zeeschepen, laden van bulkproducten in binnenschepen en overslag van lading van binnenschepen naar treinwagons.

Berichtgevers

Vaste groep Laad-, los en overslagbedrijven.

Steekproefomvang

Het panel bevat 49 bedrijven.

Controle- en correctiemethoden

Het CBS voert de gebruikelijke controles uit op de volledigheid en plausibiliteit van de aangeleverde gegevens. Naar kennelijk onjuiste of onvolledige gegevens wordt navraag gedaan. Bij het ontbreken van prijswaarnemingen (non-respons) wordt er geïmputeerd (de benodigde informatie wordt uit de overige waarnemingen wiskundig herleid).

Weging

Voor de wegingsfactoren worden de omzetten uit 2005 gebruikt die door de bedrijven uit het panel zijn opgegeven, gecombineerd met de omzetten uit de productiestatistiek van 2005. De gewichten van de bedrijven kunnen jaarlijks worden aangepast.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten 

Nauwkeurigheid

De respons bedraagt gemiddeld 97 procent.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De opzet van de statistiek is sinds de eerste publicatie niet veranderd. De gegevens zijn dus goed vergelijkbaar.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Controle op interne consistentie en volledigheid.

Meer informatie

Prijsindexcijfers Laad-, los- en overslagdiensten