Prijsindex Keuringsdiensten

Wat houdt het onderzoek in?
Doel

Het verkrijgen van informatie over de prijsontwikkeling van diensten op het gebied van keuringen.

Doelpopulatie

Bedrijven die diensten op het gebied van keuringen verlenen (SBI 7430).

Statistische eenheid

Bedrijven.

Aanvang onderzoek

2005. De tijdreeks van de kwartaalstatistiek loopt vanaf het eerste kwartaal van 2006.

Frequentie

Kwartaal.

Publicatiestrategie

De cijfers voor de nieuwste periode zijn voorlopig. Die worden definitief bij de publicatie van de volgende periode. Door later binnengekomen informatie kunnen de definitieve cijfers afwijken van de eerder gepubliceerde voorlopige cijfers.

Hoe wordt het uitgevoerd?
Soort onderzoek

Schriftelijke enquêtering van een vast bedrijvenpanel. Voor de samenstelling van het panel is een representatieve steekproef getrokken uit het Algemeen bedrijfsregister van het CBS.

Waarnemingsmethode

Modelprijzen. Voor de modelprijzen worden halverwege het kwartaal de prijzen van een aantal modeldiensten opgevraagd. De modelprijzen hebben betrekking op de meest voorkomende diensten. De diensten die de bedrijven leveren kunnen worden omschreven als: het uitvoeren van een bepaalde keuring.

Berichtgevers

Vaste groep keuringsbedrijven.

Steekproefomvang

Het panel voor deze kwartaalstatistiek bevat 69 bedrijven.

Controle- en correctiemethoden

Het CBS voert de gebruikelijke controles uit op de volledigheid en plausibiliteit van de aangeleverde gegevens. Naar kennelijk onjuiste of onvolledige gegevens wordt navraag gedaan. Bij het ontbreken van prijswaarnemingen (non-respons) wordt er geïmputeerd (de benodigde informatie wordt uit de overige waarnemingen wiskundig herleid).

Weging

Voor de wegingsfactoren worden de omzetten uit 2005 gebruikt die door de bedrijven uit het panel zijn opgegeven, gecombineerd met de omzetten uit de productiestatistiek van 2005. De gewichten van de bedrijven kunnen jaarlijks worden aangepast.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten?
Nauwkeurigheid

Deze statistiek is recent gestart. Daarom is het van belang te onderstrepen dat de cijfers een tentatief karakter hebben. De respons bedraagt gemiddeld 95 procent.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De opzet van de statistiek is sinds de eerste publicatie niet veranderd. De gegevens zijn dus goed vergelijkbaar.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Controle op interne consistentie en volledigheid.