Obligaties; nominale waarde

Wat behelst het onderzoek

Doel

Weergave van de waarde van obligatieleningen die zijn uitgegeven door Nederlandse
ondernemingen en de overheid, en die genoteerd staan op de Nederlandse effectenbeurs (Euronext Amsterdam).

Doelpopulatie

Alle obligaties van Nederlandse ondernemingen en de overheid met een notering op Euronext Amsterdam.

Statistische eenheid

Totaal van beursgenoteerde obligaties voor ondernemingen en overheid. De ondernemingen worden op basis van hun activiteiten verder onderverdeeld naar financiële en niet-financiële instellingen.

Aanvang onderzoek

December 2000.

Frequentie

Maandelijks.

Status van de cijfers

Alle cijfers zijn bij eerste publicatie definitief. Als er zich toch wijzigingen voordoen is dit het gevolg van het beschikbaar komen van nieuwe of geactualiseerde gegevens.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Integrale waarneming.

Waarnemingsmethode

Elektronische aanlevering van beursgegevens door Euronext Amsterdam.

Berichtgevers

Euronext Amsterdam.

Steekproefomvang

N.v.t.

Controle- en correctiemethoden

N.v.t.

Weging

N.v.t.