Kostprijsindex consumentengoederen

Wat behelst het onderzoek
Doel

De ontwikkeling weergegeven van de kostprijs van consumentengoederen. De kostprijs heeft betrekking op consumentengoederen die door de handel worden ingekocht voor doorverkoop naar de consument.De kostprijs van consumentengoederen kan tevens worden vergeleken met de consumentenrprijsindices.  De gegevens worden weergegeven als een index met als basisjaar 2005=100.

Doelpopulatie

Diverse consumentengoederen, waaronder voedingsmiddelen, brandstoffen, etc.

Statistische eenheid

Prijs, consumentengoederen (zie ook consumentenprijsindex (CPI) )

Aanvang onderzoek

De gegevens zijn beschikbaar vanaf 1 januari 2000.

Frequentie

Maandelijks

Publicatiestrategie

De gepubliceerde cijfers met betrekking tot de kostprijs zijn de eerste 5 maanden nog voorlopig. De weergegeven consumentenprijsindices zijn direct definitief.

Hoe wordt het uitgevoerd
Soort onderzoek

De gegevens worden berekend op basis van de bestaande statistieken van de producentenprijzen en de consumentenprijzen. Er vinden geen aanvullende onderzoeken plaats.

Berekeningsmethode

Kostprijsindex

De berekening maakt gebruik van de producentenprijsindices van consumptiegoederen die op de binnenlandse markt worden afgezet. Het betreft hier goederen uit zowel eigen Nederlandse productie als importgoederen. Deze indices worden op een zo gedetailleerd als mogelijk niveau geclassificeerd naar de COICOP goederenindeling. Bij de berekeningen wordt verder gebruik gemaakt van het wegingsschema van de reguliere consumentenprijsindex. De aldus berekende kostprijs geeft daarmee de ontwikkeling weer van de 'maakkosten' van de goederen in de boodschappenmand van de consument.

Verschil tussen kostprijsindex en consumentenprijsindex
Er zijn twee verschillen tussen de kostprijsindex (KPI) en de consumentenprijsindex (CPI). Er is een verschil in definitie en in 'timing'.
Verschil in definitie: de CPI betreft de verkoopprijs die de consument uiteindelijk betaalt. De KPI betreft de inkoopprijs van consumptiegoederen die in het binnenland zijn aangekocht vanuit de Nederlandse industrie of vanuit importen. Het verschil tussen KPI en CPI bestaat daarmee in hoofdzaak uit de handels- en transportmarge.

Verschil in 'timing': de producentenprijsindices die worden ingezet als bouwstenen voor de KPI hebben betrekking op de periode waarin de betreffende goederen zijn geproduceerd. Dit is qua 'timing' dus eerder dan het moment waarop de consument het betreffende product koopt. Dit verschil in 'timing' kan per consumptiegoed verschillen: de doorlooptijd van producent/importeur naar de eindconsument kan per goed verschillen. Dit betekent dat prijsontwikkelingen in de KPI meestal  wat eerder zichtbaar zijn dan in de CPI. 

Berichtgevers

N.v.t.