Hoofdbanen: Woon- en werkregio

Wat behelst het onderzoek

Doel

Het aantal banen van werknemers per regio en de woon-werkafstand van werknemers tussen gemeenten in kaart brengen.

Doelpopulatie

De hoofdbanen van werknemers in Nederland.

Statistische eenheid

Hoofdbaan van werknemer.

Aanvang onderzoek

1998.

Frequentie

Tweejaarlijks

Publicatiestrategie

Definitieve cijfers.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Integrale waarneming van circa 6,5 miljoen werknemers.

Waarnemingsmethode

Uit het Sociaal-Statistisch Bestand (SSB) worden de hoofdbanen geselecteerd, met de daarbij behorende woon- en werkgemeente.

Berichtgevers

Alle bedrijven en instellingen met werknemers die zijn opgenomen in de waarneming van het SSB in september.

Steekproefomvang

N.v.t.

Controle- en correctiemethoden

Er wordt door bereikcontroles op enkele variabelen nagegaan of het om hoofdbanen gaat. Bijbanen worden verwijderd.

Weging

N.v.t.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

Er kan sprake zijn van meet- en procesfouten.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De gegevens zijn volgtijdelijk vergelijkbaar. Er worden geen aanpassingen gedaan voor bedrijfsverhuizingen en dergelijke.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

De afbakening van banen in het SSB is beschreven in een artikel over de opzet van het Sociaal Statistisch Bestand 1998 en 1999 in de Sociaal-economische maandstatistiek van december 2002.