Hoeveelheid vis, schaal- en schelpdieren uit visserij en aquacultuur

Wat behelst het onderzoek?

Doel

Het geven van een overzicht van de in Nederlandse havens aangevoerde hoeveelheden van de belangrijkste soorten verse vis, schaal- en schelpdieren en diepvriesvis en hoeveelheden in Nederland geproduceerde kweekvis, mosselen en oesters.

Doelpopulatie

Vis, schaal- en schelpdieren die door Nederlandse vissersschepen andere EU-schepen in Nederlandse havens zijn aangevoerd, vis die is gekweekt in recirculatiesystemen en in Nederlandse wateren geproduceerde mosselen en oesters.

Statistische eenheid

Hoeveelheid verse vis, schaal- en schelpdieren, kweekvis en diepvries vis naar soort.

Aanvang onderzoek

De hoeveelheden aangevoerde vis zijn maandelijks beschikbaar vanaf januari 1994. De geproduceerde hoeveelheid mosselen is jaarlijks beschikbaar vanaf 1994 en maandelijks beschikbaar vanaf 2003. De hoeveelheden kweekvis zijn jaarlijks beschikbaar vanaf 1994. De hoeveelheid oesters zijn jaarlijks beschikbaar vanaf 1998.

Frequentie

Maandelijks

Publicatiestrategie

Zodra de gegevens over de hoeveelheden aangevoerde vis, schaal- en schelpdieren van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de Mosselveiling ontvangen zijn worden deze cijfers gepubliceerd. Niet van alle, maar alleen van de economisch belangrijkste soorten aangevoerde vis worden hoeveelheden gepubliceerd. De gegevens worden doorgaans maandelijks gepubliceerd.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?

Soort onderzoek

De hoeveelheden aangevoerde vis, schaal- en schelpdieren zijn afkomstig uit het Elektronisch Registratie Systeem van RVO. Hoeveelheden mosselen zijn afkomstig van de Mosselveiling. Hoeveelheden geproduceerde oesters zijn vanaf 2014 afkomstig uit de CBS Oesterênquete, hoeveelheden van daarvoor zijn afkomstig van het Productschap Vis. Hoeveelheden kweekvis zijn vanaf 2014 afkomstig van de Nederlandse Vereniging van Viskwekers (NeVeVi), hoeveelheden van daarvoor zijn afkomstig van het Productschap Vis.

Waarnemingsmethode

De dataverzameling van vis, schaal- en schelpdieren vindt plaats door RVO, de Mosselveiling en de NeVeVi. Het CBS houdt jaarlijks de Oesterênquete onder alle Nederlandse oesterkwekers.

Berichtgevers

De berichtgevers zijn Nederlandse en andere EU-vissers en Nederlandse oestervissers en oesterkwekers.

Steekproefomvang

Niet van toepassing.

Controle- en correctiemethoden

De hoeveelheden verse en diepgevroren vis worden gecontroleerd op plausibiliteit. Hoeveelheden kunnen worden gecontroleerd aan hand van de diverse quota( zoals bijvoorbeeld Nederlandse quota voor gequoteerde vissoorten) en de aanbiedingsvorm van de soort vis.

Weging

Niet van toepassing

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten?

Nauwkeurigheid

De hoeveelheden worden nauwkeurig in kilogram geregistreerd. De hoeveelheden worden in tonnen gepubliceerd.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De cijfers zijn in de tijd vergelijkbaar.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Zie Controle- en correctiemethoden.