Gemiddelde prijzen consumentenartikelen

Wat behelst het onderzoek?

Doel

Het jaarlijks publiceren van de gemiddelde prijs van goederen en diensten die consumenten aanschaffen.

Doelpopulatie

Consumptiegoederen en -diensten die worden aangeschaft door huishoudens in Nederland.

Statistische eenheid

Consumptiegoederen en -diensten.

Aanvang onderzoek

In 2010 is de publicatie van gemiddelde prijzen opnieuw opgepakt. De tabel ‘Gemiddelde prijzen voedingsmiddelen vanaf 1800’ bevat prijzen vanaf 1800. De tabel ‘Gemiddelde prijzen van consumentenartikelen vanaf 2000’ bevat prijzen vanaf 2000.

Frequentie

Jaarlijks

Publicatiestrategie

Alle cijfers zijn definitief bij publicatie.

Hoe wordt het uitgevoerd?

Soort onderzoek

Het onderzoek is gebaseerd op maandelijkse prijswaarneming bij bedrijven en instellingen die goederen en diensten leveren aan consumenten.

Waarnemingsmethode

Voor levensmiddelen wordt vanaf 2012 uitsluitend gebruik gemaakt van prijsbestanden (scannerdata) van supermarktketens. Voorheen werden de prijzen van levensmiddelen ook verzameld bij speciaalzaken zoals bakkers, slagers en groentewinkels. Prijzen van de meeste overige goederen en diensten worden door interviewers in winkels genoteerd. Daarnaast maakt het CBS gebruik van schriftelijke of telefonische enquêtes, internetwaarneming en externe registraties.

Berichtgevers

Bedrijven, instellingen, verenigingen en overheden.

Steekproefomvang

Artikelen en diensten bij ruim 1800 berichtgevers.

Controle- en correctiemethoden

Het CBS voert controles uit op volledigheid en plausibiliteit van de aangeleverde gegevens. Naar mogelijk onjuiste of onvolledige gegevens wordt navraag gedaan.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten?

Nauwkeurigheid

De uitkomsten zijn gebaseerd op een steekproef van berichtgevers en bevatten een zekere mate van onnauwkeurigheid.

Vergelijkbaarheid in de tijd

De prijzen zijn niet altijd vergelijkbaar in de tijd. Een oorzaak hiervan kan zijn dat de definitie van een artikel in de loop van de tijd verandert. Een voorbeeld hiervan is de APK-keuring die van 2001 tot 2003 inclusief een nieuw nummerbord was, omdat autobezitters oude nummerborden moesten vervangen. De vergelijkbaarheid in de tijd kan ook worden beïnvloed door de vernieuwing van steekproeven en de modernisering van waarneemmethodes.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

De data worden gecontroleerd op interne consistentie en volledigheid. Waar nodig wordt actie genomen om data te verifiëren. Als de data akkoord zijn bevonden, vindt de berekening van de gemiddelde prijzen plaats en worden de uitkomsten gecontroleerd en gevalideerd.