Dividend beursgenoteerde fondsen

Wat behelst het onderzoek

Doel

Weergave van de waarde van het uitgekeerde dividend onderverdeeld naar sector.

Doelpopulatie

Alle gewone aandelen genoteerd op Euronext Amsterdam.

Statistische eenheid

Totaal van beursgenoteerde aandelen die vallen binnen een bepaalde sector. De verdeling naar sector vindt plaats op basis van de activiteiten van de onderneming die de aandelen uitgeeft. Het betreft alleen het dividend op aandelen die de houders recht geven op een evenredig deel in de zeggenschap van de onderneming. Dividend op aandelen die extra rechten hebben boven de gewone aandelen zoals voorrang in dividendbetaling, wordt niet meegenomen.

Aanvang onderzoek

Januari 1999.

Frequentie

Maandelijks.

Status van de cijfers

Alle cijfers zijn bij eerste publicatie definitief. Als er zich toch wijzigingen voordoen is dit het gevolg van het beschikbaar komen van nieuwe of geactualiseerde gegevens

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Integrale waarneming.

Waarnemingsmethode

Elektronische aanlevering van beursgegevens door Euronext Amsterdam.

Berichtgevers

Euronext Amsterdam.

Steekproefomvang

N.v.t.

Controle- en correctiemethoden

N.v.t.

Weging

N.v.t.