Bedrijfstelling

Dit onderzoek is gebaseerd op een jaarlijkse steekproef uit het ABR onder 35.000 bedrijven met minder dan 20 werkzame personen. Er wordt onder andere gevraagd naar het aantal werkzame personen in het bedrijf, die per week 15 uur of langer werken. Bedrijven waar één of meerdere mensen per week 15 uur of langer werken, worden ‘economisch actieve’ bedrijven genoemd. Op basis van dit onderzoek wordt het aandeel ‘economisch actieve’ bedrijven van een branche bepaald. De eindresultaten worden verwerkt in de Gecoördineerde Populatie Statistiek (GPS).
Terug naar artikel