Beveiliging en opsporing

Doel

Inzicht geven in de wijze van exploitatie, de investeringen, het aantal werkzame personen en de soort activiteiten van beveiligings- en opsporingsbedrijven

Doelpopulatie

Beveiliging- en opsporingsbedrijven, werkzaam in Nederland

Berichtgevers

Beveiligings- en opsporingsbedrijven

Waarnemingsmethode

Rechtstreekse aanlevering

Frequentie

Kwartaal

Soort onderzoek

Integrale waarneming van ondernemingen met 5 of meer werkzame personen

Verslagperiode

Jaarlijks

Entiteit

Procedure