Betrokkenheid burger

Sinds 1997 vormt het Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS) de bron van informatie over politieke gedragingen en opvattingen. Bij deze enquête krijgen alle respondenten in de steekproef een identieke basisvragenlijst voorgelegd. Deze vragenlijst bevat vragen over een groot aantal sociaal-demografische en sociaal-economische achtergrondkenmerken van de persoon en van het huishouden waartoe hij/zij behoort. Verder bevat de lijst beperkt aantal vragen over verschillende aspecten van de leefsituatie. Deze basisvragenlijst wordt, afhankelijk van het onderzoek waarvoor de respondent is geselecteerd, gevolgd door een thematische vragenlijst. Tweejaarlijks worden in POLS vragen opgenomen over politieke interesse, stemgedrag en partij-identificatie. De Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) is het steekproefkader voor POLS.